Chính sách bán hàng

Bộ Tài chính hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) của Bộ Tài chính năm 2013.

Việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2013 là nhằm bảo đảm cho Bộ Tài chính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý về tài chính do DN. 

Qua đó, giúp các DN, người nộp thuế, người khai hải quan, tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho DN trong sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin về những quy định mới của một số Luật như Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Thu nhập DN, Luật thuế Giá trị gia tăng...

Đối với lĩnh vực hải quan sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin về những quy định mới của Luật Quản lý thuế; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ thông tin đối với các văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, về áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với DN đủ điều kiện...

Lĩnh vực chứng khoán sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN liên quan tới các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi thành về chào bán chứng khoán, quản trị công ty, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành lập và hoạt động công ty chứng khoán...

Đối với các lĩnh vực tài chính khác, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin về những quy định mới như Luật Giá, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và các băn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đặc biệt, các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Pháp luật về chế độ kế toán thuế nội địa, pháp luật về chế độ kế toán trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, thuế thu nhập DN đối với DN được hưởng ưu đãi theo cam kết gia nhập tổ chức WTO, pháp luật về thuế xuất nhập khẩu, thuế Bảo vệ môi trường.... cũng sẽ được Bộ Tài chính hỗ trợ thông tin cho DN.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và lựa chọn hình thức phù hợp như biên soạn tài liệu, bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, hội nghị, đối thoại để tiếp nhận phản ánh trực tiếp của DN.

Theo Báo Hải quan

Tin tức liên quan
Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11