Tin Tức Và Hoạt Động Hội

Họp Ban Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

http://catbien.vnweblogs.com/gallery/8211/481964-a04.jpg

Chiều ngày 21.7.2015; căn cứ vào biên bản cuộc họp BCH Hội DNT Hải Phòng ngày 20.6.2015; Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng giao cho Ban Hội viên cùng Văn phòng Hội phối kết hợp đề ra những hoạt động và tham gia triển khai các hoạt động đẩy mạnh phong trào Hội; Báo cáo lãnh đạo Hội trước ngày 25.7.2015. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, Ban Hội viên đề xuất những chương trình hành động sau: Rà soát lại danh sách Hội viên; Xem lại các thông số Hội viên, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, ngày tháng năm sinh; Tổ chức sinh nhật cho Hội viên sinh nhật cùng tháng tại văn phòng Hội DNT HP; Quản trị trang web Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng: doanhnhantrehaiphong.vn; Tới thăm trụ sở các Hội viên, viết bài về Hội viên đăng web; Tổ chức họp BCH 1 quí/1 lần; Họp toàn thể hội viên 6 tháng/lần; Tổ chức khai thác mặt bằng trụ sở Hội là nơi giao tiếp hội viên và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp Hội viên; Kết nạp thêm các doanh nhân có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng; Thông báo rộng rãi các hoạt động Hội trên trang web và email để các hội viên biết và có thể tham gia các hoạt động chung của Hội.

MT

Tags:

Tin tức liên quan
Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11