Hoạt Động Doanh Nghiệp Hội Viên

Hội thảo "Cốt cách văn hóa doanh nghiệp - Nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hội thảo "Cốt cách văn hóa doanh nghiệp - Nền tảng cho sự phát triển bền vững" được CLB các nhà Công Thương Việt Nam phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng tổ chức, với sự đăng cai của anh em Phú Thọ, là một chương trình có nội dung bổ ích. Những chia sẻ của Nhà sử học Dương Trung Quôc; góc nhìn văn hóa giữa Đạo và Đời của Đại đức Thích Tâm Hiệp (Quảng Trị); những ý kiến thẳng thắn của các doanh nhân, các đại biểu và đặc biệt bài phát biểu nhìn nhận về vai trò của doanh nhân Việt Nam, của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, đã nhận được sự hưởng ứng, lắng nghe của hơn 200 đại biểu đến từ khắp mọi miền đất nước.

Hương Thảo Nguyên

Tin tức liên quan
Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11