Hội Viên: Lê Quý Ba
Thông tin doanh nhân
 • Họ và tên : Lê Quý Ba
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng
 • Địa chỉ email : lequyba@gmail.com
 • Địa Chỉ / SĐT : Địa chỉ: số 86 tổ 1, đường 208, thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Điện thoại: 0983346948
Thông tin doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp : Công ty CP Thương mại - Xây dựng Bạch Đằng
 • Địa chỉ : Địa chỉ: số 86 tổ 1, đường 208, thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Điện thoại: 0983346948
 • Điện thoại/Fax :
 • Website : vtcwebsite.com
 • Lĩnh vực kinh doanh : Xây Dựng - Kiến trúc
Giới thiệu doanh nghiệp

lĩnh vực xây dựng


Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11