Hội Viên: Đỗ Thị Hồng Nhung
Thông tin doanh nhân
 • Địa Chỉ / SĐT : Số 81 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, HP
Thông tin doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Hoa Mỹ
 • Địa chỉ : Số 81 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, HP
 • Điện thoại/Fax : 0934 339 489 ĐT: 0313. 857 311
 • Website :
 • Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Giao nhận
Giới thiệu doanh nghiệp

Nội Thất


Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Cao Xuân Tú

  Cao Xuân Tú

  Sinh Nhật : 1982-12-16

 • Đỗ Thị Hồng Nhung

  Đỗ Thị Hồng Nhung

  Sinh Nhật : 1981-12-19

 • Lương Văn Thịnh

  Lương Văn Thịnh

  Sinh Nhật : 1973-12-02

 • Phạm Tam Giang

  Phạm Tam Giang

  Sinh Nhật : 1976-12-10

 • Nguyễn Thị Nhung

  Nguyễn Thị Nhung

  Sinh Nhật : 1981-12-17