Hội Viên: Vũ Duy Lượng
Thông tin doanh nhân
 • Họ và tên : Vũ Duy Lượng
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Giám đốc
 • Địa chỉ email : thaituanwindow@gmail.com
 • Địa Chỉ / SĐT : Số 177 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, HP
Thông tin doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Thái Tuấn
 • Địa chỉ : Số 177 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, HP
 • Điện thoại/Fax : '0913 030 986
 • Website :
 • Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Giao nhận
Giới thiệu doanh nghiệp

Sản xuất các loại cửa sắt, kinh, nhôm, cửa nhựa lõi thép, cửa cuốn tư động, biển quảng cáo, cầu thang các loại


Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11