Hội Viên: Hà Tuấn Anh
Thông tin doanh nhân
 • Họ và tên : Hà Tuấn Anh
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Giám đốc
 • Địa chỉ email : tuananh@taianh.com
 • Địa Chỉ / SĐT : Số 72/70 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
Thông tin doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH XNK và đầu tư Chợ Gỗ Tài Anh
 • Địa chỉ : Số 72/70 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại/Fax : '0983 832 345
 • Website :
 • Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Giao nhận
Giới thiệu doanh nghiệp

Thiết kế - Sản xuất - thi công sản phẩm gỗ các loại. Khai thác rừng - XNK bán buôn gỗ nguyên liệu


Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11