Hội Viên: Nguyễn Thị Thảo
Thông tin doanh nhân
 • Họ và tên : Nguyễn Thị Thảo
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Giám đốc
 • Địa chỉ email : nguyenhienthao83@gmail.com
 • Địa Chỉ / SĐT : Thôn 1 - Xã Kiến Quốc - Huyện Kiến Thụy - HP
Thông tin doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Sản xuất Lantian
 • Địa chỉ : Thôn 1 - Xã Kiến Quốc - Huyện Kiến Thụy - HP
 • Điện thoại/Fax : '0936 995 583 ĐT: 0313627640
 • Website :
 • Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Giao nhận
Giới thiệu doanh nghiệp

Sản xuất giày dép, thi công sơn san Eboxy


Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Phạm Hồng Điệp

  Phạm Hồng Điệp

  Sinh Nhật : 1966-11-22

 • Phạm Mạnh Tường

  Phạm Mạnh Tường

  Sinh Nhật : 1971-11-03

 • Hoàng Thị Bình

  Hoàng Thị Bình

  Sinh Nhật : 1970-11-26

 • Hoàng Tiến Thịnh

  Hoàng Tiến Thịnh

  Sinh Nhật : 1971-11-22

 • Ngô Giao Hải

  Ngô Giao Hải

  Sinh Nhật : 1978-11-24

 • Đặng Xuân Quang

  Đặng Xuân Quang

  Sinh Nhật : 1978-11-08