Thăm Quan - Du Lịch

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Tp.Hải Phòng thăm và làm việc với Văn phòng YBA HCM

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Tp.Hải Phòng thăm và làm việc với Văn phòng YBA HCM

Ngày 02 tháng 03 năm 2010 vừa qua, anh Vũ Giao Long, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Tp. Hải Phòng đã ghé thăm và làm việc với Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ Tp.HCM (YBA HCM).

Doanh nhân trẻ Hải Phòng hành hương về chùa Bái Đính

Doanh nhân trẻ Hải Phòng hành hương về chùa Bái Đính

Ngày 21/2/2009 , đoàn Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tổ chức chuyến hành hương đầu xuân về chùa Bái Đính tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Ban Chấp Hành Hội
 • Tiết Văn Hòa

  Tiết Văn Hòa

  Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Phạm Thị Khánh Vân

  Phạm Thị Khánh Vân

  Tổng Giám đốc - PCT TT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Vũ Kế Chương

  Vũ Kế Chương

  Tổng Giám đốc - PCT Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Trần Việt Khánh

  Trần Việt Khánh

  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - PCT Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng

 • Lê Quý Ba

  Lê Quý Ba

  Giám đốc - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyễn Quốc Hùng

  Trưởng VP - PCT Hội DNT Hải Phòng

 • Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyễn Đức Cảnh

  Giám đốc - Chủ tịch Hội DNT Hải Phòng

Sinh Nhật Doanh Nhân
 • Nguyễn Văn Mâu

  Nguyễn Văn Mâu

  Sinh Nhật : 1959-01-13

 • Nguyễn Văn Hưng

  Nguyễn Văn Hưng

  Sinh Nhật : 1980-01-21

 • Nguyễn Trọng Phú

  Nguyễn Trọng Phú

  Sinh Nhật : 1986-01-04

 • Đặng Tuấn Anh

  Đặng Tuấn Anh

  Sinh Nhật : 1975-01-13

 • Nguyễn Trọng Hùng

  Nguyễn Trọng Hùng

  Sinh Nhật : 1978-01-03

 • Đoàn Mạnh Trung

  Đoàn Mạnh Trung

  Sinh Nhật : 1979-01-01

 • Lê Oanh Oanh

  Lê Oanh Oanh

  Sinh Nhật : 1973-01-11