Hội Doanh Nhân Trẻ Hải Phòng

Xin chào!

Đăng nhập
Giới thiệu
Về chúng tôi
Về chúng tôi
29/09/2023 446 lượt xem
Ủy viên Ban chấp hành
Ủy viên Ban chấp hành
08/08/2023 236 lượt xem
Thường trực - Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng
sinh nhật hội viên
Ông: Vũ Đức Chinh Giám đốc
Sinh nhật: 24/07
Bà: Đinh Thị Nhàn Giám đốc
Sinh nhật: 29/07