Hội Doanh Nhân Trẻ Hải Phòng

Xin chào!

Đăng nhập

Thông tin liên hệ

    • Địa chỉ: Số 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng (Trong cung văn hoá thể thao thanh niên thành phố Hải phòng)
    • Phone : 0865 239 468