Hội Doanh Nhân Trẻ Hải Phòng

Xin chào!

Đăng nhập

Đoàn thẩm định Doanh nghiệp Hội viên mới

25/10/2023

Sáng ngày 14/7, Đoàn thẩm định Hội viên mới Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng do anh Phạm Ngọc Lâm và anh Trần Trọng Bình - Phó chủ tịch Hội làm trưởng đoàn cùng các Anh/Chị Uỷ viên BCH Hội đã đến thăm và thẩm định các doanh nghiệp:

Hội DNT Hải Phòng đến thăm các Doanh nghiệp Hội viên

29/09/2023

Ngày 16/6, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức thăm các Doanh nghiệp Hội viên nhằm gia tăng sự gắn kết cho các doanh nghiệp Hội viên, tạo điều kiện kết nối giao thương, xúc tiến thương mại nội khối và quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp xây dựng tập thể Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đoàn kết, vững mạnh.