Hội Doanh Nhân Trẻ Hải Phòng

Xin chào!

Đăng nhập
Lĩnh vực Sản Xuất - Công nghiệp
Nguyễn Thành Phương
Ông:Nguyễn Thành PhươngTổng Giám đốc : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Sản Xuất - Công nghiệp
Sinh nhật:15/11/1976
Cao Chí Cuối
Ông:Cao Chí CuốiGiám Đốc : Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại CNC Gia Nghĩa
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Sản Xuất - Công nghiệp
Sinh nhật:08/12/1986
Hà Minh Quang
Ông:Hà Minh QuangGiám đốc : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Gia Thuận Phát
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Sản Xuất - Công nghiệp
Sinh nhật:16/08/1997
Hà Tuấn Anh
Ông:Hà Tuấn AnhGiám đốc : Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Gỗ Tài Anh
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Sản Xuất - Công nghiệp
Sinh nhật:03/08/1983
Lĩnh vực Xây Dựng
Đặng Văn Phường
Ông:Đặng Văn PhườngGiám đốc : Công ty cp đầu tư và xây dựng phát triển đô thi địa ốc minh khôi
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Xây Dựng
Sinh nhật:06/11/1997
Phạm Thị Kim Trang
Bà:Phạm Thị Kim Trang Giám Đốc Điều Hành : Công ty Cổ Phần Lumitex Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Xây Dựng
Sinh nhật:11/12/2023
Nguyễn Văn Điệp
Ông:Nguyễn Văn ĐiệpGiám đốc : Công ty Xây dựng và thương mại Sông Đà
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Xây Dựng
Sinh nhật:13/11/1979
Ngô Giao Hải
Ông:Ngô Giao HảiGiám đốc : Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Huy
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Xây Dựng
Sinh nhật:24/11/1978
Lĩnh vực Y Tế - Bảo Hiểm
Phạm Thị Chẵn
Bà:Phạm Thị ChẵnGiám đốc : CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC KHÁNH THIỆN
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Y Tế - Bảo Hiểm
Sinh nhật:27/04/1972
Trần Trọng Bình
Ông:Trần Trọng BìnhGiám đốc : CÔNG TY BẢO VIỆT ĐÌNH VŨ
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Y Tế - Bảo Hiểm
Sinh nhật:18/07/1978
Chu Minh Cương
Ông:Chu Minh CươngTổng Giám đốc : Công ty TNHH công nghệ tự động hoá Hoàng Gia
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Y Tế - Bảo Hiểm
Sinh nhật:09/03/1978
Lĩnh vực Thương Mại - Dịch vụ
Trần Thị Hải Hậu
Bà:Trần Thị Hải HậuPhó Tổng Giám đốc : Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Thương Mại - Dịch vụ
Sinh nhật:27/05/1987
Nguyễn Thị Nhường
Bà:Nguyễn Thị NhườngGiám đốc : Công ty TNHH Zii Yến
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Thương Mại - Dịch vụ
Sinh nhật:12/06/1988
Trần Thị Thuỷ
Bà:Trần Thị ThuỷGiám đốc : Công ty TNHH Phát triển công nghệ T&A Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Thương Mại - Dịch vụ
Sinh nhật:06/02/1977
Nguyễn Văn Thơ
Ông:Nguyễn Văn ThơGiám đốc : Công ty Cổ phần công nghệ TMT
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Thương Mại - Dịch vụ
Sinh nhật:23/06/1982
Lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo
Bùi Đức Hoài
Ông:Bùi Đức HoàiGiám đốc : Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Việt Hưng Thịnh
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo
Sinh nhật:04/11/1983
Phạm Nghĩa Bang
Ông:Phạm Nghĩa BangPhó Giám đốc : Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Hưng Thành Phát
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo
Sinh nhật:09/10/1981
Đinh Văn Minh
Ông:Đinh Văn MinhChủ tịch HĐQT : Công ty CP IQ Holdings
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo
Sinh nhật:31/12/1988
Trương Thị Hạnh
Bà:Trương Thị HạnhGiám đốc : CÔNG TY TNHH TRANG SỨC CALISTA
Lĩnh vực hoạt động:Lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo
Sinh nhật:26/03/1974